قهرمان سازی از چهره هایی که به گواه اسناد غیرقابل انکار، از طرف دشمنان شناخته شده اسلام ماموریت تحریف اسلام ناب و تغییر هویت آن - ترویج اسلام آمریکایی- را بر عهده دارند،اخیرا به طور ویژه در دستور کار برخی رسانه های داخلی قرار گرفته است. فی المثل هفته نامه اصلاح طلب «شهروند امروز» در دوره کوتاه انتشار خود، دو بار به طور مفصل اقدام به معرفی یک شخصیت ترک تبار به نام «فتح الله گولن» کرده و ضمن اسطوره سازی از وی در ذهن مخاطب، به تبلیغ دیدگاه ها ونظرات او پرداخته است (بار اول در تاریخ 86.5.7 و بار دوم در تاریخ 87.6.3).
شخصیت هایی چون فتح الله گولن چه کسانی هستند؟ عقبه فکری آنها کدام است؟ متعلق به کدام جریانند و اسطوره سازی از آنها با چه هدفی صورت می گیرد؟ اشتراکات و روابط آنها با نشریات مدعی اصلاحات چیست که ترویج عقاید آنها در دستور کار این نشریات قرار گرفته است؟
نوشتار حاضر می کوشد با ارائه اسناد غیرقابل انکار، ضمن ساختارشناسی جریانی به نام «اسلام میانه»! پاسخ سوالات فوق را بیابد.


روزنامه کیهان
١٣٨٧/٠۶/٠٩


ادامه مطلب ...