محتوای تخصصی آنچه در ادامه می آید، شاید در ظاهر مناسب یک «رسانه» نباشد و چنین مسئله ای قاعدتا باید به تفصیل در یک مجله علمی- پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که موضوع نوشته به طور مکرر در رسانه های جمعی مطرح، و بعضا شاخص تحلیل های سیاسی-اقتصادی روز قرار می گیرد، «توجه عمومی» به مسئله نیز خالی از لطف نیست.
نهادهای مالی مختلف بین المللی از جمله مشهورترین آنها یعنی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) همه ساله لیستی را به عنوان رتبه بندی اقتصادی کشورهای جهان منتشر می کنند که تقریبا به عنوان یک معیار عرفی برای شناخت قدرت اقتصادی یک کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها شاخصی هم که مورد استفاده این دو نهاد قرار می گیرد، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر این اساس، فرضا ژاپن با 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و ایران با 325 میلیارد دلار در رتبه بیست و هفتم جهان قرار می گیرد (تمامی داده های اطلاعاتی مورد استفاده در این یادداشت متعلق به سایت رسمی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) است).

روزنامه کیهان 23/10/1389

دریافت فایل پی دی اف روزنامه به همراه جدول


ادامه مطلب ...