ویکی لیکسآنچه که اخیراً با عنوان اسناد محرمانه توسط سایت «ویکی لیکس» منتشر شد، بدون آنکه کمترین نکته و سند جدیدی درباره اقدامات و سیاست های آمریکا داشته باشد، با ادبیاتی امنیتی، سیاست های اعلانی و رسمی دولت واشنگتن را منعکس کرده است.
این پایگاه اینترنتی که متعلق به فردی به نام «جولیانگ آسنگ» از کشور استرالیاست، روز گذشته 250هزار سند جدید که مدعی است «محرمانه» هستند را منتشر کرد. از این اسناد که عمدتاً مکاتبات رسمی سفارتخانه های آمریکا در جهان با وزارت خارجه این کشور است، چیزی جز یک سری سیاست های سنتی و رسمی آمریکا برنمی آید و اساساً هیچ مرجعی نخواهد توانست از آنها علیه دولت واشنگتن بهره برداری کند.

روزنامه کیهان 1389/9/9


ادامه مطلب ...