شامگاه سه شنبه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از راه اندازی یک تارنمای اینترنتی از سوی وزارت خارجه آمریکا به نام سفارت مجازی ایالات متحده در تهران داشت. 

برخی مقامات مرتبط با این موضوع در کشورمان، اقدام آمریکا را فریبکاری جدید شیطان بزرگ و اعلام عمومی جاسوسی از ایران توصیف کرده‌اند که تحلیل‌هایی کاملا بجاست. نخستین واکنش فیزیکی به حق از سوی تهران نیز فیلتر شدن آن تارنما بود. اما آیا اساسا وزارت خارجه آمریکا از لحاظ مقررات حقوق بین الملل حق راه اندازی چنین تارنمایی را داشته است یا خیر؟ 
اگر خیر، راهکار پیش روی جمهوری اسلامی برای مقابله با این توطئه جدید چیست؟ 

خبرگزاری فارس 16/9/1390


ادامه مطلب ...