جنگ افغانستان نشانه پایان هژمونی آمریکاست

چندی پیش اوباما طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در یک برنامه زمانی اعلام کرد . در حالی که پس از آن ژنرال های آمریکایی صحبت از حضور بلند مدت خویش در افغانستان را صورت دادند . شما این تناض را چگونه ارزیابی می کنید؟!
به نظر من استقرار بلند مدت آمریکا در افغانستان به این منظور نیست که تمام نیروهای نظامی آمریکایی در خاک افغانستان حضور داشته بانشد. همان گونه که می دانید ایالات متحده هم اکنون در بسیا ری از کشورها نیروی نظامی دارد . به عنوان مثال ژاپن هم اکنون در سیطره نظامی آمریکاست . از این رو من فکر م کنم ایالات متحده خواستار حضور پایگاه های نظامی آمریکایی در خاک افغانستان است.
زمانی که اوباما در کاخ سفید بر سر کار آمد یکی از اهداف خود را خروج کامل نظامیان از خاک افغانستان و عراق مطرح ساخت . اما پس از آن دیدیم که اوباما با ارسال  30 هزار نیروی تازه نفس به افغانستان خواهان ادامه جنگ است. نظر شما در این خصوص چیست؟!
باید گفت استراتژی آمریکا برای اشغال افغانستان و عراق متعلق به اوباما و دولت جدید افغانستان نیست . این طرح یک طرح بلند مدت از سوی گروه های قدرت در آمریکاست. در واقع آمریکا درصدد بودتا با این جنگ هژمونی خود را بر منطقه خاورمیانه و جهان تثبیت کند. در این راهبرد اشغال دو کشور افغانستان و عراق به عنوان محور اساسی ، اشغال عربستان محور تاکتیکی و اشغال مصر به عنوان غنیمت جنگی محسوب می شد. اما پس از مدتی به خوبی آشکار شد که نه تنها آمریکا نتوانست هژمونی خود را افزایش دهد بلکه کاملا در افغانستان و عراق به دام افتاد. هم اکنون کاخ سفید در صدد است تا به نحوی وضع موجود را برای خویش حفظ کند . در واقع آنها به هژمونی که دست نیافتند دچار کاهش قدرت نیز شدند . از همین رو آنان درصدد هستند تا با حفظ وضع موجود ابهت پوشالی خویش را نگاه دارند.امروز آمریکا با 13 تریلیون دلار بدهی و میلیارد ها دلار کسری بودجه در وضعیت بدی است. آمریکا در صدد است با نفت عراق اقتصاد خویش بهبود ببخشد.
به عنوان سئوال آخر ؛ زمانی که بوش و تیم نومحافظه کارش به افغانستان حمله کرد درصدد بود تا آزادی ، دموکراسی  و امنیت و... را برای مردم افغانستان و عراق به ارمغان بیاورد. اکنون گذشت تقریبا 10 سال ازحضور آمریکا در کاخ سفید چه ثمره ای برای مردم این دو کشور دانسته است؟
البته باید گفت این تز تنها در بدایت امر مطرح بود . یعنی آمریکایی تنها در ابتدا دم از آزادی و دموکراسی می زدند. اما بوش در رقابت های انتخاباتی 2004 رسما اعلام کرد که ما به نفت عراق نیازمندیم. یعی خود مقامات آمریکایی نیز اعلام کرده اند که هدف از استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق تنها تامین منافع آمریکا بوده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که امروز نه تنها آمریکا در بخش رسانه ای شکست خورده است بلکه در کسب منافع نیز شکست خورده است . یعنی نه تنها آزادی ، صلح ، دموکراسی و کاهش تولید مو اد مخدر کاهش نیافته است بلکه آمریکا در جنگ نیز شکست خورده است و نتوانسته مواضع خویش را حفظند. به نظر من جنگ افغانستان نشان از شکست امپراتوری آمریکا دارد. آمریکا زمانی درصدد جنگ نرم و انقلاب های رنگین بود که جواب نداد. پس از آن با اشغال نظامی در صدد حفظ هژمونی بود که در این زمینه نیز رسما شکست خورد .
با تشکر از شما.
من هم ممنونم.

/ 0 نظر / 9 بازدید