# سید_یاسر_جبرائیلی

احراز رتبه دوم مقاله سیاسی در هفدهمین جشنواره مطبوعات

احمد عبداله زاده، مهدی ملک محمد و فاطمه رحیمی کمیرمی برگزیدگان اول تا سوم رشته مصاحبه با گرایش مطبوعات سراسری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 43 بازدید